Vydává

Radim Valenčík

jménem Otevřené společnosti příznivců časopisu MARATHON

Redakce a administrace:
Radim Valenčík, Ostrovní 16
110 00 Praha 1

Telefon: 224 933 149

Email: valencik@seznam.cz